ගෞරවය රකින්න බැරිනම් ආදරය නොකර ඉන්න.. ජනප්‍රිය නිළි ශලනි තාරකාගෙන් ප්‍රකාශයක්… (PHOTOS)

shalani tharaka

ශලනි තාරකා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ශම සහ ජනප්‍රියම නිළියක් වගේම පිට පිට ජනප්‍රිය නිළි සම්මාන දිනාගත්  නිළියක්.

ඇයට ප්‍රේක්ශකයන්ගේ ආදරටයත් නොඅඩුව ලැබෙනවා. ශලනි තාරකා මේ දිනවල විදෙස් ගතවී සිටින අතර ඇය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබුනා.

ආදර සමබන්දතාවයකදි ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ගෑන ඇය එසේ අදහස් දක්වා තිබුනා. එම ප්‍රකාශය පහතින්,

22 63690eaf3afbb
135742229 242571423898474 1748748624744160548 n
74272610 3168845026475258 1973046729548759040 n
70638695 2990255134334249 4262865434824409088 n
292472707 575789270579230 325907389647323767 n
297829971 594844185340405 2310313803661089742 n
313415234 655139112644245 3147023518190685185 n
314389655 124690283745158 5000774743470157001 n

Read Related Articles- 

Betelgeuse – Largest Planet in the Universe

Moon Landing Mystery | The Apollo 11 Beautiful Story With Proof

Wormholes Explained – Breaking Spacetime | What is Wormhole?

How do you create a personal brand that you are proud of?

Most Beautiful Women in the World 2022 | Top 20

Most Beautiful Transgenders in Thailand

Visit Our Online Shop Website- WWW.CEYLEBRITY.COM

Ceylebrity English News And Articles- www.ceylebritynews.com

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top