2022 විශ්ව රූ රැජින කිරුළ ඇමරිකාවට..(PHOTOS)

23 63c4207dba0be

71ක් වන විශ්ව රූ රැජින තරගාවලිය අමෙරිකාවේ දී (14) පැවැත්වුණි.

එහිදී විශ්ව රූ රැජින ලෙස කිරුළු පැළඳුවේ අමෙරිකාවේ ඇනඩ්‍රීනා මර්ටීනෙස් ය.

දෙවැනි ස්ථානය වෙනිසියුලාවටත් තෙවැනි ස්ථානය ඩොමිනිකන් ජනරජයටත් හිමිවුණි.

23 63c4207e439ee
23 63c4207df2279
23 63c4211236606
23 63c4211205813
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top