මීට කලින් දැකලා තියෙනවද? දිය ඇල්ලේ මංගල්ලය – කවුරුත් හොයන එලියට ආ ඡායාරූප පෙළ මෙන්න – (PHOTOS)

waterfall wedding srilanka

විවාහය කියන්නේ කොයි කාගේත් හිතේ තියෙන ලස්සනම බලාපොරොත්තුවක්. ඉතින් එදා දවසට හොදම, වටිනා දේ කරන්න ගොඩක් දෙනා වෙහෙසෙනවා.

ඒ අතරින් අපි විවාහ මංගල්‍ය ගැනීමට තීරණය කරන ස්ථානයට සුවිශේෂී තැනක් හිමිවෙනවා. එහෙම නේද.. එහෙම සැලසුම් කරලා පැවැත්වුණු ලස්සන විවාහ මංගල උත්සවයක් පහුගිය දවස්වල අපිට දකින්න ලැබුණා.

මේක පවත්වලා තිබුණේ දිය ඇල්ලක් ළඟ. ඔන්න ඒ සොඳුරු විවාහ මංගල උත්සවයේ සේයා රූ එකතුවත් සමාජ මාධ්‍යයට එකතු කරලා තිබුණා. බලන්නකො මීට ඉස්සර දැකලා තියෙනවද කියලා මෙහෙම මංගල උත්සවයක්.

23 63e4cb58690a5
23 63e4cb2d2d4ad 1
23 63e4cb71e5bf7
23 63e4cbbc0809a
23 63e4cd84c64f7
23 63e4cd8555702
23 63e4cd85bc61d
23 63e4cdb4cfeb5
23 63e4cdb54d4b1
23 63e4cdb5b655d
23 63e4cdb629fa2
23 63e4ce427e85d
23 63e4ce636fb0e
23 63e4ce91c3c58
23 63e4ce9254ff6
23 63e4ce92b7dad
23 63e4ceca4de14
23 63e4cecabf7d3
23 63e4cecb27273
23 63e4cecb88e96
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top