අන්තරේ විරෝධයට ජල හා කඳුළු ගෑස් (Video)

anthareta kadulu gas

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් කොළඹ සිදුකරනු ලබන විරෝධතා පාගමන විසුරුවා හැරීමට පොලිසියෙන් කදුළු ගෑස් සහ අධි පිඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලැබුවා.

ඒ, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය අසලදී

පොලිසිය විසින් එල්ල කරනු ලැබූ එම ප්‍රහාරයෙන් බේරීමට විරෝධතා පාගමනේ පැමිණි සිසුන් කොළඹ සරසවිය තුලට ඇතුල් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top