අපේ කාලේ දක්ෂ වගේම සරල චාම් ලස්සන කටහඩක් තියන ලස්සනම ලස්සන ගායිකාවක් වන Kanchana Anuradhiගේ නවතම ගීතය පිලිබද ඈය පෑවසූ දේ

kanchana anuradhi 2
uyyolip

Trailer  එක මෙතනින් නරබන්න..

316059604 190780846812374 3488207377659200876 n
316099338 190780793479046 760314151749546100 n
315226164 190780820145710 9112141174707642946 n
315636557 190780886812370 1571695705548371213 n
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top