ලොව හොඳම ගුවන් සේවය සහ ලොව පිරිසිදුම ගුවන් සේවය ප්‍රකාශයට පත් කරයි..

airline

එක්සත් ජනපදයේ ස්කයිට්‍රැක්ස් ආයතනය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව කටාර් එයාර්වේස් ලොව හොඳම ගුවන් සේවාව ලෙස පත්ව ඇත..

එහි දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ සිංගප්පූරු රටේ ගුවන් සේවය වන Singapore Airlines සේවය සහ තුන්වන ස්ථානය දිනාගන්නා ලද්දේ එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයයි…

ලොව පිරිසිදුම ගුවන් සේවය ලෙස ජපානයේ ANA හෙවත් ඕල් නිපොන් ගුවන් සේවය එහිදී තේරී පත්ව තිබේ… එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය හොඳම ව්‍යාපාරික පන්තියට හිමි ස්ථානයද හිමිකරගෙන ඇත.

Untitled 1 3
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top