2022 වසරේ පුද්ගලයා යුක්රේන ජනපති සෙලෙන්ස්කි.!

download 6

එංගලන්තයේ පළ වන ප්‍රකට ‘ටයිම්ස්’ සඟරාව විසින් මෙම 2022 වසරේ පුද්ගලයා වශයෙන්
යුක්රේන ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි නම් කරයි.

සැම වසරකම ටයිම් සඟරාව විසින් වසරේ මාස 12 තුළ ගෝලීය සිදුවීම් සඳහා ප්‍රබලම දායකත්වයක් දැක්වූ පුද්ගලයා නම් කර සම්මානයක් පිරිනමයි.

මෙම සම්මානය පිරිනැමීම සඳහා තෝරා ගෙන තිබූ
අවසන් නම් ලැයිස්තුවට ඉරානයේ අරගලකරුවන්, චීන ජනාධිපති සී ජින් පින් සහ ඇමරිකානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයද ඇතුළත්ව තිබුණේය.

රුසියානු ආක්‍රමණයට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමේ කේන්ද්‍රීය කාර්යභාරය ඉටු කිරීමෙන් පසු ගෝලීය පිළිගැනීමක් ලබා ගත් යුක්රේන ජනාධිපති 2022 වසරේ පුද්ගලයා ලෙස නම් කළේය.

යුක්රේන හමුදාවන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි කිරීමට ඔහු ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ නිතර දේශන පවත්වමින් සහ පෙරමුණේ පෙනී සිටීයේය.

යුක්රේන හමුදා මූලෝපායික වශයෙන් වැදගත් දකුණු නගරයෙන් රුසියානු හමුදා තල්ලු කිරීමට සමත් වූ විට ඔහු මෑතකදී Kherson වීදිවල සමරනු ලැබීය.

TIM221226.POY Final Cover
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top