පුන්චි පැන්චි Pramudi karunarathne තාමත් ඒ වගේමයි.. බලන්න්කෝ හැඩ වැඩ … (PHOTOS)

Pramudi karunarathne

පොඩි කාලේ ඉදන් අපි හැමෝම ආසවෙන් බලපු වැඩසටහනක් තමයි පුන්චි පැන්චි කියලා කියන්නේ. 

ඉතින් මේ වැඩසටහන ගැන කිව්ව ගමන් අමතක නොවන කෙනෙක් තමයි ප්‍රමුදි කරුනාරත්න pramudi karunarathne කියලා කියන්නේ.

ඇය දැන් පුන්චි පැටව් දෙන්නෙක් ගේ අම්ම කෙනෙක් ඒ කොහොම උනත් ඇය තාම ඒවගේම ලස්සනයි 

බලන්න්කෝ පුන්චි පැන්චිගේ හැඩ වැඩ ටික්…

Snapinsta.app 349314215 150404258017992 7159681852289693799 n 1080

Snapinsta.app 353059635 2465400480296356 2368303643133471891 n 1024
Snapinsta.app 321083558 565148618766399 9179808939127112992 n 1080
Snapinsta.app 321422230 1600901093680941 2530727119881183944 n 1080
Snapinsta.app 353566414 289874943475225 7346468832710107547 n 1024
Snapinsta.app 346905291 1318256422061374 1851535484683749584 n 1080

Knowledge World Blog- WWW.KNOWLEDGEWORLD.BLOG

Visit Our Online Shop Website- WWW.CEYLEBRITY.COM

English News Websitehttps://www.ceylebritynews.com/

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top