රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි

රනිල් ඉල්ලා අස්වෙයි

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර , පරිසර සහ ග්‍රාමීය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ රනිල් ජයවර්ධන මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඔහු සදහන්කර ඈත්තේ එරට නව අග්‍රාමාත්‍ය රිෂි සුනාක් නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමට සුදානමින් සිටීම හේතුවෙන් තමන් මෙම තීරනය ගත් බවයි…

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top