මහබැංකු අධිපති ඉවත දැමූ බිලියනපතිගේ cryptocurrency යෝජනාව

cryptocurrency proposal

බිලියනපති ආයෝජන ටිම් ඩ්‍රේපර්ගේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මහබැංකු අධිපති ආචාර්‍ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කර ඇත.

මහබැංකු අධිපතිවරයා පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට බිට්කොයින් භාවිතයට යොමුවීම අර්බුදය ඉහළ යාමට හේතු විය හැකි බවත් බිට්කොයින් භාවිතයට යොමු වීම පිළිබඳ මහබැංකුව තවමත් තීරණය කර නොමැති බවත් ය.

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top