එලොන් මස්ක් යළි වාර් තා අතරට

elon musk richest person in the world

ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස යළිත් වරත් ඉලොන් මස්ක් පත්ව තිබේ.

බ්ලූම්බර්ග් ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ දර්ශකයට අනුව පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස ප්‍රංශයේ බර්නාඩ් ආර්නෝල්ට් පත්ව තිබූ අතර ඉලොන් මස්ක් දෙවන ස්ථානයට පත්ව තිබුණි.

යළිත් වරක් පසුගිය සඳුදා දිනයේ ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස ඉලොන් මස්ක් පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉලොන් මස්ක්ගේ ශුද්ධ වෙළෙඳපොළ වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 187ක් වන අතර ආර්නෝල්ඩ්ගේ වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 185ක් බව සඳහන්ය.

ykyuk
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top