හැමෝම පිස්සු වැටිල හොයන Beautiful ශලනිගෙයි Shalani Tharaka , දිනක්ෂිගෙයි Dinakshie Priyasad අලුත්ම ෆොටෝශූට් එක – කුමාරිකාවන්ගේ ලස්සන බලන්නකෝ – 2023

Shalani Tharaka

ශලනියි, දිනක්ෂියි කියන්නේ හැමෝම ආදරය කරන සුන්දර රංගන ශිල්පිනියන් දෙදෙනෙක් .

මේ දෙන්නගේ අලුත්ම ෆොටෝ ෂූට් එකක් දිනක්ෂි සිය මුහුණු පොතට එක් කර තියෙනවා.

බලන්නකෝ ඒ දෙන්නගේ ලස්සන…

Shalani Tharaka Hot Photos & Dinakshie Priyasad Hot Photos

23 6548aef4dc26f
23 6548aef3ad2b5
23 6548aef6a0b28
23 6548aef28eef9
23 6548aef32bb05
23 6548aef44c128
23 6548aef576589
23 6548aef741839


============================================================================================================

You Might Like-

Knowledge World Blog- WWW.KNOWLEDGEWORLD.BLOG

Visit Our Online Shop Website- WWW.CEYLEBRITY.COM

Ceylebrity Sinhala News- WWW.CEYLEBRITYNEWS.LK

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top