1990 පවත්වා ගෙන යා නොහැකි තත්ත්වයක්. ලක්ෂ 50කට ‘ගිලන් රථයක් භාරගන්න‘…

suwa seriya pawathwa gatha noheki thathwayak

පුද්ගලයින් දහස් ගණනකගේ ජීවිත රැකගැනීම වෙනුවෙන් අනූපමේය සේවාවක් ඉටුකරනු ලැබූ “1990 සුව සැරිය“ ගිලන් රථ සේවාව, තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යා නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව මහා භාණ්ඩාගාරය පවසයි.

පුවත්පත් දැන්වීමක් පළකරමින් මහා භාණ්ඩාගාරය පවසන්නේ, තමන්ට තවදුරටත් ඒ වෙනුවෙන් පූර්ණ වශයෙන් අරමුදල් සම්පාදනය කළ නොහැකි බවයි.

මෙම වාතාවරණය තුළ 1990 කළමනාකරණ හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නව ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබේ. එනම් ගිලන් රථයක භාරකාරීත්වය භාරගන්නා ලෙස මහජනතාවට ආරාධනය කර සිටිමිනි. මෙරට තනිපුද්ගලයින්ට හා ආයතන සඳහා මේ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.

“Adopt an Ambulance” ලෙසින් හඳුන්වා දී ඇති මෙම ව්‍යාපෘතියේ දී එක් ගිලන් රථයක භාරකාරත්වය ගැනීම සඳහා පිරිවැය ලෙස හඳුන්වා දී ඇති මුදල රු. මිලියන 5කි.

අද වන විට 1990 සුව සැරිය ගිලන් රථ 297 ක් සමස්ත දිවයිනම ආවරණය කෙරෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 11.5 ක කාලයක් තුළ දී 1990 සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති බවත් එය ලෝකයේ දියුණු රටවල ක්‍රියාත්මක මෙවැනි සේවාවන්ට නොදෙවෙනි සේවාවක් ලබා දෙන බවත් අදාළ පුවත්පත් දැන්වීමෙහි සඳහන් වේ.

එම පුවත්පත් දැන්වීම පහතින් දැක්වේ.

1990 Ad
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top