ලොව හොඳම නිරුපිනියන් අතර සඳනිට තෙවන තැන

Top Model of the World 2023

ශ්‍රී ලංකා නිරූපණ ශිල්පිනී සඳනි විශ්මිතා පීරිස් ලෝකයේ හොඳම නිරූපණ ශිල්පිනී 2023 තරඟයේ තුන්වැනි ස්ථානය දිනා ඇත.

ලෝක රූපලාවන්‍ය සංවිධානය විසින් විසි නව වෙනි වරට සංවිධානය කර තිබූ මෙම තරඟය ඊජිත්තුවේ සන්‍ රයිස් වයිට් හිල්ස් නිවාඩු නිකේතනයේ දී පැවැත් විය.

තරගකාරියන් හතළිස් තුන් දෙනකු අතරින් අවසාන ජයග්‍රාහිකාවන් තෝරාගත් අතර තරඟය සති දෙකක් පුරාවට පැවැත්විණ.

ලෝකයේ හොඳම නිරූපණ ශිල්පිනිය කිරුළ මෙක්සිකෝ රූ රැජින මෙරියානා මෙසියස් දිනා ගත්තාය.

Untitled design 38 716417
Mexicos Mariana Macias wins Top Model of the World 2022 2023 1
Mexicos Mariana Macias is 29TH Top Model of the World 2023
image 34010e67e7
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top