අද සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලි කැපිල්ල වෙනස් වෙයි..නව කාල සටහන මෙන්න..

අද සිට දිවා රෑ දෙකේම විදුලි කැපිල්ල වෙනස් වෙයි..නව කාල සටහන මෙන්න

අද (08) සහ හෙය (09) යන දින දෙකේදි පැය 2යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

ඒ අනුව දහවල් කාලයේ පැයක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැයයි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුවනු ඇති.

ඊයේ දිනයේ යෙදී තිබූ පෝය නිමිත්තෙන් විදුලි කප්පාදුව පැයකට පමණක් සීමා වුවද අද සිට එය යළිත් පැය 2යි විනාඩි 20ක් දක්වා කාලය ඉහළ යයි.

22 63912ff3bf522
22 63912ff41b091

Visit Our Online Shop Website- WWW.CEYLEBRITY.COM

Ceylebrity English News And Articles- Ceylebrity News

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top