ලොව ඉහළම කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතු හයිඩ්‍රජන් මෝටර් රථය නෙදර්ලන්තයෙන්…

most efficient hydrogen vehicle in the world

ලොව ඉහළම කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතු හයිඩ්‍රජන් මෝටර් රථය එළිදක්වන්නට නෙදර්ලන්තයේ එකෝ-රනර් ටීම් ඩෙල්ෆ්ට් සිසුන්  කණ්ඩායමක් සමත්වී ඇත.
පසුගිය වසරේ හයිඩ්රජන් මෝටර් රථය වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කරන විට, ඩෙල්ෆ්ට් සිසුන් එකෝ-රනර් XIII වඩාත් ශක්තිමත් සහ වඩා වායුගතික බවට පත් කිරීමට අවධානය යොමු කළ බව කියැවේ.
ඔවුන් පතුල ඉහළ නැංවීමෙන් ඇදගෙන යාම අඩු කර එය වඩාත් වායුගතික හැඩයක් ලබා දී තිබිණි. ටයර්වල ඝර්ෂණය 300 ගුණයකින් අඩු වන අතර සුක්කානම සඳහා සැලකිය යුතු තරම් අඩු ශක්තියක් වැය වන බව සිසුන් පවසා තිබිණි.

මෙම වාහනය මඟින් ඉන්ධන පිරවීමකින් තොරව හයිඩ්‍රජන් බලයෙන් මෝටර් රථයකින් මෙතෙක් ධාවනය වූ දීර්ඝතම දුර දාවනය කර වාර්තා පිහිටුවන්නට ඔවුන් අපේක්ෂා කරයි. ඩෙල්ෆ්ට් සිසුන් විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන්ගේ මෝටර් රථය ලෝකයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම හයිඩ්‍රජන් මෝටර් රථය වනු ඇති බවයි. හයිඩ්‍රජන් කිලෝග්‍රෑම් එකකට වඩා අඩුවෙන් යොදවා කිලෝමීටර් 2,056ක් ආවරණය කළ හැකි බව ඔවුන් පවසා තිබේ.‍

P11 230504 350
Eco Runner XII Eco marathon3
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top