රටම බලන් හිටිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විස්තර

parlimenthu sudusukam

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නට තේරී පත්වන නියෝජිතයින්ගේ අධ්‍යාපනික සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් මහජනතාවට දැනගැනීමට ඇති අයිතිය මත අදාළ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස තොරතුරු කොමිෂන් සභාව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට නියෝග කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය මගින් ඒ ඒ අය පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළත්වීමේදී ලබාදී ඇති සුදුසුකම් ප්‍රසිද්ධ කර තිබේ.
මේ අය අතරින් දෙන්නෙකු පමණක් ද්වීතියික අධ්‍යාපනය හා 9 ශ්‍රේණිය සමත් වන අතර සාමාන්‍ය පෙළ පමණක් සමත් බව දක්වා ඇත්තේ 6 දෙනෙකි. ඇතැමුන් උසස් පෙළ දක්වා ඉගෙන ගෙන ඇතැයි දක්වා ඇතිනිසා උසස් පෙළ සමත්ද නැත්ද යන්න පැහැදිලි නැත. කෙසේ වෙතත් විශ්ව විද්‍යාල නොවන විවිධ ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම් ලෙස පෙන්වා ඇති අය 96 ක් සිටී.
විශ්ව විද්‍යාල හෝ ඉහළ සුදුසුකම් සහිත අය 106 කි. කෙසේ වෙතත් ඇතැමුන් හිතාමතාම හෝ අමතකවීමෙන් සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කිරීම පැහැර හැර ඇති අතර ඒ ගණන 21 කි.

විමල් වීරවංශ, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, ගෙවිඳු කුමාරතුංග, එස් වියාලේන්ද්‍රන්, පිල්ලෙයාන්, මහින්ද රාජපක්ෂ, කුමාර වෙල්ගම, පියල් නිශාන්ත යන මන්ත්‍රීවරුන් තම අධ්‍යාපනය හා සුදුසුකම් හෙළි නොකළ මන්ත්‍රීවරු අතර වෙති.ලැයිස්තු පහතින්.

le3
trywry
jtyjty
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top